Sprawdź nasze szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w różnych częściach kraju znajdź najbliższą miejscowość

Zapisz się na szkolenie

Skorzystaj z naszego formularza aby zapisać się na szkolenie

Nasze certyfikaty

Sprawdź nasze certyfikaty
 • Paretti Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem – 2.16/00019/2017
 • Jesteśmy jedną z instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych – co umożliwia naszym Kontrahentom pozyskanie dofinansowania do szkoleń, do 80%.
 • Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015
 • Mamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców, psychologów, handlowców, managerów, osób z doświadczeniem, wiedzą i charyzmą.

Posiadamy Zespół profesjonalistów!

Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu szkoleń oraz zarządzania szkoleniami oraz posiadają niezbędne narzędzia informatyczne

Sebastian Lupa

Specjalista ds. obsługi klientów instytucjonalnych, Trener

Aneta Paczos

Dyrektor ds. szkoleń
Dba o najwyższą jakość usług

Posiadamy szereg certyfikatów potwierdzające nasze kompetencje

PARETTI szkolenia - kompleksowe szkolenia dla firm

Posiadamy wykwalifikowany zespół szkoleniowców

Z PARETTI podniesiesz sprawność działania swojej firmy
Oferta naszych szkoleńCele Szkolenia :
 • Wykorzystanie potencjału tkwiącego w dobrze działającym zespole.
 • Umożliwienie pracownikom wglądu w siebie w zakresie współpracy w zespole
 • Budowanie relacji z innymi w atmosferze zaufania
 • Inspirowanie do myślenia o wspólnym celu i zwiększenia zaangażowania
 • Promowanie postawy brania na siebie odpowiedzialności oraz dbałości o wynik
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Wykorzystanie potencjału tkwiącego w dobrze działającym zespole.
 • Umożliwienie pracownikom wglądu w siebie w zakresie współpracy w zespole
 • Budowanie relacji z innymi w atmosferze zaufania
 • Inspirowanie do myślenia o wspólnym celu i zwiększenia zaangażowania
 • Promowanie postawy brania na siebie odpowiedzialności oraz dbałości o wynik
Cele Szkolenia :
 • Rozwój umiejętności komunikowania się wewnątrz organizacji
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z nieporozumieniami i strat wynikających z niepełnych informacji
 • Pogłębienie osobistej skuteczności w aspekcie komunikacji
 • Zapoznanie i zastosowanie skutecznego modelu komunikat „ja”
 • Rozwój postawy asertywnej w reakcji na sytuacje trudne
 • Budowanie skutecznych relacji ze świadomością wpływu emocji na kontakt
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Otrzymają konkretne narzędzia do pomocy w trakcie komunikowania się
 • Nabędą umiejętność unikania i wychodzenia z sytuacji konfliktowych
 • Dzięki praktycznym ćwiczeniom będą mogli zastosować poznane narzędzia już następnego dnia w swojej pracy
 • Poczują się pewniej w relacjach ze współpracownikami
Cele Szkolenia :
 • Przygotowanie do roli skutecznego managera w nowoczesnej firmie
 • Dostrzeganie umiejętności interpersonalnych u siebie i u swoich podwładnych
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi kształtujących relacje w organizacji
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji
 • Udoskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Zdobycie umiejętności elastycznego dostosowania stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Będzie umiał świadomie zarządzać swoim zespołem zgodnie z opracowaną przez siebie strategią
 • Dostrzeże zasadność wyznaczania celów krótko i długoterminowych
 • Będzie wspierał swoich podwładnych w rozwoju
 • Pozna sposoby wyzwalania w pracownikach energii i siły do dalszej pracy
 • Będzie umiał efektywnie organizować swój czas
 • Będzie miał świadomość mechanizmów motywacyjnych, którymi może oddziaływać na podwładnych
 • Nauczy się udzielać wspierającej i rzeczowej informacji zwrotnej
Cele Szkolenia :
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnego wykorzystywania czasu w oparciu o zasady zarządzania czasem
 • Obniżenie poziomu stresu związanego z kumulacją zadań
 • Podniesienie skuteczności pracowników
 • Koncentracja na zadaniach strategicznie najistotniejszych z punktu widzenia pracownika i organizacji
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Zaplanować działania i czynności na drodze realizacji celów
 • Planować pracę w oparciu o ramy czasowe i rezerwy czasowe
 • Określać cele i priorytety
 • Racjonalnie i efektywnie zaplanować dzień pracy
 • Rozpoznać, których czynności unikać aby efektywniej wykorzystywać czas pracy
Cele Szkolenia :
 • Poznanie podstaw grupowego rozwiązywania problemów
 • Wzbudzenie twórczej postawy przy rozwiązywaniu problemów
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w rozwój i osiąganie celów swojej firmy
 • Poznanie i przećwiczenie podstawowych operacji umysłowych angażowanych w proces kreatywnego rozwiązywanie problemów
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Zwiększenie efektywności zawodowej
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z uruchomienia niewykorzystanego potencjału pracowników
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami w procesie twórczym
 • Wdrożenie narzędzi wspierających innowacyjność
 • Umiejętność wychodzenia z impasu w trudnych sytuacjach zawodowych.
 • Poznanie narzędzi usprawniających kreatywne rozwiązywanie problemów
Cele Szkolenia :
 • Nabycie umiejętności zainteresowania Klienta
 • Poznanie poszczególnych etapów sprzedaży – od powitania i badania potrzeb przez prezentację oferty, pokonywanie obiekcji i domykanie sprzedaży
 • Zwiększenie skutecznego zastosowania poznanych na szkoleniu argumentów w rozmowie handlowej
 • Zapoznanie się z nowymi sposobami prezentowania korzyści
 • Radzenia sobie z obiekcjami Klienta
 • Przećwiczenie nabytych umiejętności w praktyce
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Profesjonalna rozmowa handlowa
 • Wzmocnienie sprzedawców w zakresie postawy, wiedzy i umiejętności sprzedażowych
 • Zwiększenie pewności siebie sprzedawcy w rozmowach z Klientami
 • Maksymalizacja efektywności pracowników sprzedaży
 • Budowanie wzorowego wizerunku firmy
 • Ukształtowanie aktywnej postawy pro-sprzedażowej
Cele Szkolenia :
 • Uruchomienie kreatywności pracowników w działaniach handlowych.
 • Identyfikacja i zmiana nieskutecznych nawyków blokujących zdobywanie nowych obszarów.
 • Usunięcie przeszkód związanych z pozyskaniem nowych klientów.
 • Inspiracja w kreowania szans sprzedażowych.
 • Uświadomienie znaczenia budowania i pielęgnowania relacji z klientami i ich wpływu na przyszłą sprzedaż.
 • Promowanie stosowania podstawowych narzędzi ułatwiających uporządkowane zarządzanie sprzedażą
Korzyści wynikająca ze szkolenia :
 • Co wchodzi w zakres działań prospectingowych i jak je skutecznie zorganizować.
 • Jak planować działania sprzedażowe, by osiągnąć postawione przed nami cele
 • Jak pozyskiwać nowych i wartościowych klientów
 • Jakie informacje można wykorzystać do poprawienia kontaktów z klientem
 • Jak działać kreatywnie w sprzedaży
 • Jak wyostrzyć swój zmysł sprzedażowy na możliwość pozyskania nowego klienta
 • Jak wykorzystywać ogólnodostępne informacje do zwiększania szans sprzedażowych
 • Jak nie marnować szans sprzedażowych
 • Jak przejmować klienta konkurencji
 • Jak efektywnie umawiać spotkania
 • Jak budować pozytywne relacje z klientami, by zwiększać przychody z danego klienta
 • Jak przygotować się do spotkania, by klient chciał nam poświęcić swój czas
Cele Szkolenia :
 • Podniesienie kompetencji pracowników z zakresie umawiania spotkań i sprzedaży telefonicznej
 • Wykorzystanie „cold call” czyli kontakt z osobami, które nie spodziewają się rozmowy telefonicznej
 • Zwiększenie efektywności osobistej konsultanta telefonicznego a co za tym idzie jego satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Identyfikacja i eliminacja błędów zmniejszających skuteczność w handlowych rozmowach telefonicznych
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział :
 • Jakie są różne modele prowadzenia rozmów mających na celu umówienie spotkania
 • Jak prowadzić rozmowy z osobami indywidualnymi, a klientami B2B
 • Jak umiejętnie docierać do osoby decyzyjnej (gdy znamy jej nazwisko i stanowisko, gdy nie znamy imienia i nazwiska)
 • Jak pokonywać sekretariaty i asystentki i budować relację z asystentką
 • Jak nie doprowadzić do powstania obiekcji, a wzbudzić zainteresowanie umówić efektywne spotkanie
 • jakimi technikami pokonywać najczęstsze obiekcje np.: ,,Proszę wysłać ofertę na maila”, ,,Nie, dziękuję”; ,,Dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”, ,,Jesteśmy zadowoleni z usług obecnego dostawcy”.
Cele Szkolenia :
 • Poznanie zasad i reguł procesu negocjacji
 • Identyfikacja interesów stron procesu
 • Rozwój umiejętności analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji
 • Opanowanie warsztatu umiejętności negocjacyjnych
 • Uzyskanie swobody stosowania narzędzi w procesie negocjacji
 • Wprowadzenie nowych elementów do rutynowych działań negocjacyjnych
 • Wzmocnienie wiary we własne możliwości stosowania poznanych technik
Po szkoleniu uczestnicy będą :
 • Znać zasady i techniki prowadzenia negocjacji
 • Rozumieć proces negocjacji
 • Umieć identyfikować swoje cele negocjacyjne
 • Dopasować strategie i techniki negocjacyjne do partnera biznesowego
 • Umieć określić priorytety i zmienne negocjacyjne
 • Skutecznie pokonywali impas w rozmowach
 • Znali swoje mocne i słabe strony w negocjacjach
Cele Szkolenia :
 • Ukształtowanie aktywnej postawy pro-sprzedażowej
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży
 • Nabycie umiejętności z zakresu technik sprzedaży i reguł wywierania wpływu
 • Udoskonalenie umiejętności związanych z budową i utrzymaniem stabilnego portfela klientów
Po szkoleniu uczestnicy dowiedzą się :
 • Jakie informacje można wykorzystać do poprawienia kontaktów z klientem.
 • Jak budować pozytywne relacje z klientami, by zwiększać przychody z danego klienta.
 • Jak proponować kreatywne rozwiązania, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta
 • Jak planować działania sprzedażowe, by osiągnąć postawione przed nami cele.
 • Jak pozyskiwać nowych i wartościowych klientów.

Jako instytucja posiadająca certyfikat ISO 9001:2015 uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do prowadzenia oraz organizacji szkoleń dofinansowanych w ramach działalności Bazy Usług Rozwojowych.

W razie pytań o przebieg procesu dofinansowania zapraszamy do kontaktu. Oferta dotyczy województwa śląskiego

Oto uproszczony schemat przebiegu:

Zapisz się do nas na szkolenie

Przygotujemy atrakcyjną ofertę szkoleniową

Dzięki szkoleniom PARETTI zwiększysz zyski swojej firmy